Privacy

Privacyverklaring www.kijkafstand.nl

Een goede waarborging van de privacy is voor Kijkafstand.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website Kijkafstand.nl allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met het contactformulier van de website.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

  • Naam;
  • E-Mailadres;
  • IP-adres.

Deze informatie hebben wij nodig vanwege het contact dat we moeten opnemen. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Advertenties en cookies
Onze website vertoont algemene advertenties. Hierbij houden wij geen persoonsgegevens en cookies bij. Wij komen dus niet te weten welke unieke bezoeker op een bepaalde advertentie heeft geklikt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. Wij weten daardoor niet welke unieke bezoeker welk specifieke deel van de website bezoekt.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Vragen of opmerkingen
Als je vragen of opmerkingen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt daarvoor het contactformulier gebruiken. 

Wij zullen zo snel mogelijk reageren op je vraag. Indien er meer tijd nodig is voor het beantwoorden van je vraag dan zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.